KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ TRẬT TỰ XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ TRẬT TỰ XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

      Kinh tế học thể chế khác biệt rất lớn so với kinh tế học tân cổ điển hiện đại (modernneoclassical economics), vốn dựa trên những giả thuyết hẹp về tính duy lý (rationality) vàtri thức đồng thời ngầm giả định về một khung khổ thể chế cố định. Kinh tế học thể chếcó mối liên hệ quan trọng với luật học (jurisprudence), chính trị học (politics), xã hội học(sociology), nhân chủng học (anthropology), lịch sử (history), khoa học tổ chức(organisation science), quản lý (management) và đạo đức học (moral philosophy).

      Vì kinh tế học thể chế sẵn sàng tiếp nhận ảnh hưởng tri thức từ một loạt chuyên ngành khoahọc xã hội nên cuốn sách này không chỉ được khuyến nghị cho các nhà kinh tế học quantâm đến tăng trưởng, đổi mới, phát triển, các hệ thống kinh tế so sánh và kinh tế họcchính trị, mà còn cho cả các sinh viên thuộc các chuyên ngành này.

Link1: kinh_te_hoc_the_che_trat_t_xa_hoi_chinh_sach_cong

Link2: Kinh_te_hoc_the_che_trat_tu_xa_hoi_chinh_sach_cong.pdf

—-

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*